Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Uchwały Zarządu Klubu

Uchwała nr ZZ 08/2009

Uchwała nr ZZ 08/2009 Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
z dnia 05.04.2009

dot. powołania nowej Rady Redakcyjnej Klubu na kadencję Zarządu 2009-2012.

§ 1
Na podstawie Uchwały Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback nr ZZ 12/2007 z dn. 25.02.2007 niniejszym Zarząd powołuje nową Radę Redakcyjną na kadencję Zarządu w latach 2009 – 2012, w składzie:

Redaktor Naczelny: Paulina Berndt
Redaktor Techniczny Biuletynu: Edyta Ossowska
Członkowie Rady: Magdalena Buczyńska, Izabela Gołąb.

§ 2
Rada Redakcyjna Klubu (za Uchwałą ZZ 12/2007 z dn. 25.02.2007):
a) opracowuje biuletyn klubu pod względem treści i grafiki;
b) samodzielnie redaguje lub tłumaczy artykuły związane z rasą RR i klubem;
c) dokonuje korekty językowej nadesłanych do biuletynu materiałów;
d) pozyskuje aktywnie informacje dotyczące hodowli, zdrowia i odchowu szczeniąt oraz weryfikuje te informacje pod względem merytorycznym i etycznym (dotyczy to również materiałów dostarczanych do biuletynu przez członków klubu oraz autorów spoza klubu);
e) uaktualnia stronę internetową klubu;
f) pośredniczy w kontakcie z czasopismami kynologicznymi i dostarcza im informacji o klubie oraz o rasie rhodesian ridgeback;
g) propaguje klub na zewnątrz (public relations, promocja, ogłoszenia prasowe, reklama klubu).
Redaktor Naczelny przewodniczy Radzie Redakcyjnej Klubu.
Ostateczna decyzja o publikacji bądź odrzuceniu materiałów przesyłanych do biuletynu klubu należy do Redaktora Naczelnego (po uprzednim zaopiniowaniu tych materiałów przez Radę Redakcyjną Klubu). Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność za treści zawarte w biuletynie klubowym.

§ 3
Rada Redakcyjna Klubu może być poszerzana o nowych członków Klubu, zainteresowanych współpracą i posiadających predyspozycje w tym kierunku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr ZZ 08/2009 przyjęto w następujący sposób:

Za przyjęciem uchwały głosów: 7
Przeciwko przyjęciu uchwały głosów: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

 
<< wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl